1 профильный предмет

2 профильный предмет

Выбрать город

Выберите университет

Анализ

По Республике

Арнайы педагогика мамандарын даярлау

Выделенное число грантов 203 грант

Аспапта орындаушылық

Выделенное число грантов 0 грант

Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс

Выделенное число грантов 0 грант

Аудит және салық салу

Выделенное число грантов 140 грант

Әлеуметтану

Выделенное число грантов 110 грант

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау

Выделенное число грантов 150 грант

Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау

Выделенное число грантов 0 грант

Биология мұғалімдерін даярлау

Выделенное число грантов 730 грант

Дәстүрлі музыка өнері

Выделенное число грантов 101 грант

Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Выделенное число грантов 0 грант

Дирижерлеу және композиция

Выделенное число грантов 0 грант

Жалпы медицина

Выделенное число грантов 2147 грант

Информатика мұғалімдерін даярлау

Выделенное число грантов 540 грант

Кадастр және жерге орналастыру

Выделенное число грантов 300 грант

Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі

Выделенное число грантов 35 грант

Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

Выделенное число грантов 30 грант

Қоршаған орта

Выделенное число грантов 300 грант

Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау

Выделенное число грантов 0 грант

Құқық қорғау қызметі

Выделенное число грантов 0 грант

Маркетинг және жарнама

Выделенное число грантов 85 грант

Медициналық диагностика және емдеу технологиялары

Выделенное число грантов 0 грант

Мейірбике ісі

Выделенное число грантов 25 грант

Механика

Выделенное число грантов 0 грант

Музыка мұғалімдерін даярлау

Выделенное число грантов 0 грант

Музыкатану және өнертану

Выделенное число грантов 0 грант

Орындаушылық өнер

Выделенное число грантов 0 грант

Өрт қауіпсіздігі

Выделенное число грантов 0 грант

Педиатрия

Выделенное число грантов 0 грант

Психология

Выделенное число грантов 200 грант

Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіп дизайны

Выделенное число грантов 190 грант

Сәулет

Выделенное число грантов 300 грант

Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Выделенное число грантов 400 грант

Стоматология

Выделенное число грантов 20 грант

Туризм

Выделенное число грантов 500 грант

Тынығу

Выделенное число грантов 200 грант

Фармация

Выделенное число грантов 62 грант

Филология

Выделенное число грантов 100 грант

Философия және этика

Выделенное число грантов 0 грант

Химия

Выделенное число грантов 670 грант

Хореография

Выделенное число грантов 0 грант

Электр техникасы және автоматтандыру

Выделенное число грантов 720 грант

Эстрада өнері

Выделенное число грантов 0 грант

Как зарегистрироваться на платформе?