Білім беру ұйымында тәрбие жұмысы мен әлеуметтік жобалаудың белсенді әдістерін енгізу

Мамандықтың сипаттамасы

Әлеуметтік жобалау дегеніміз – қоршаған ортаны жақсарту идеясын белгілі бір мақсаттар, міндеттер, оларға қол жеткізу шаралары мен іс-әрекеттерінің тілімен білдіру тәсілі, сонымен қатар сипатталған мақсатты жүзеге асырудың мақсаты мен нақты мерзімдерін іс жүзінде жүзеге асыру үшін қажетті ресурстарды сипаттау.

Өтінім қалдыру

Кім болып жұмыс жасайды

Жастармен жұмыс жөніндегі маман
Әдіскер
Әлеуметтік жобалар жетекшісі
Университеттің басқа мамандықтары
Мамандықты табу