Мемлекеттік және муниципалды басқару жүйесіндегі бюджеттік процесс, бухгалтерлік есеп және есеп беру

Мамандықтың сипаттамасы

Мемлекеттік және муниципалды басқару жүйесіндегі бюджет процесі, бухгалтерлік есеп және есептілік – бұл ұйымның мүлкінің, міндеттемелерінің және капиталының жай-күйі және олардың өзгерістері туралы үздіксіз және ақшалай нысандағы ақпаратты жинаудың, тіркеудің және қорытындылаудың реттелген жүйесі.

Өтінім қалдыру

Кім болып жұмыс жасайды

Экономист
Қаржы талдаушысы
Қаржылық бақылаушы
Салық кеңесшісі
Бухгалтер
Университеттің басқа мамандықтары
Мамандықты табу